Online aplikace a služby pro e-commerce

Uživatel

Využití dat z našeptávačů pro marketing, copywriting i obchod

Fulltextové vyhledávání je díky přirozenému chování uživatelů silným zdrojem informací pro marketing, copywriting, optimalizaci obsahu webu ale i obchodního chování eshopu.

Díky našeptávači Data APPs ve fulltextovém vyhledávání zjistíte, co ve skutečnosti zákazníci hledají, zda požadované zboží najdou, ale i naopak, co pomocí fulltextového vyhledávání nenaleznou i přes to, že dané zboží v nabídce eshopu existuje, jen je pojmenované jinak, než si zákazník myslel.

S pomocí našeptávačů je možné sledovat chybovost fulltextového vyhledávání a následně jej upravit tak, aby bylo pro uživatele co nejpřívětivější a při jejich hledání poskytlo co nejlepší výsledky.

Analytické reporty z našeptávačů poskytují zejména tyto informace:

  • slovní spojení a výrazy, které zákazníci v eshopu nebo na webu vyhledávají
  • počty vyhledávání a hledajících uživatelů (celkové, i dle hledaných výrazů)
  • hledané slovní kombinace obsahující klíčová slova i takzvaný long tail
  • slovní výrazy, u kterých často uživatelé opakují vyhledávání
  • hledané výrazy, na které uživatelé nenaleznou žádné výsledky
  • alternativní produkty, které jsou uživatelům nabízeny při chybném hledání

Jak prakticky využít analytická data z fulltextových našeptávačů?

Informace z analytických reportů našeptávačů je praktické využít například:

  • pro optimalizaci obsahu webu, popisků zboží či názvů produktů tak, aby jej uživatelé lépe nalezli
  • pro rozhodování při zavádění, nebo naopak vypuštění určitého zboží ze sortimentu
  • jako podklady pro copywriting, který bude lépe zacílený na uživatele
  • k optimalizaci a zacílení reklamních sestav proklikové reklamy (PPC)

Malá ukázka dat z našeptávače produktů Data APPs

Pro lepší představu o datech jsme vybrali základní report hledanosti na výraz "olej", na kterém můžete vidět četnost hledání výrazu, využití našeptávače, počty uživatelů a nejčastější předchozí hledané výrazy. Tato ukázka je pouze jedním z mnoha interaktivních reportů, které naleznete u každého našeptávače slov a produktů Data APPs.

Ukázka dat z fulltextového našeptávače Data APPs

Ukázka výstupu klasifikační analýzy klíčových slov

Hledáte souvislosti v datech? K takovým účelům poslouží klasifikační analýza klíčových slov z našeptávačů, kterou je možné provádět (nejen) s daty z vyhledávání. Na obrázku níže můžete vidět jednoduchou ukázku výstupu nástroje pro klasifikační analýzyu klíčových slov provedenou nad daty z Skliku od Seznamu.

Ukázka výstupu klasifikační analýzy klíčových slov z Data APPs Tools