Online aplikace a služby pro e-commerce

Uživatel

Technická specifikace dat pro našeptávač

Našeptávané výrazy jsou generovány z automaticky importovaných a aktualizovaných XML dat z Vaší URL adresy, kterou uvedete při vytvoření a konfiguraci našeptávače.

Podporované standardní XML feedy pro našeptávač

Jako základní vstupní data pro načeprávač je možné využít standardní XML mapu webu dle specifikace Sitemaps.org, nebo XML feedů pro zbožové servery. Aktuálně jsou podporovány:

Chcete-li využít všech funkcí našeptávačů, doporučujeme vytvořit XML feed podle níže uvedené struktury.

Doporučená struktura XML dat pro našeptávač

Struktura XML dat obsahuje povinné a volitelné položky (tagy) a liší se dle druhu našeptávače, pro který jsou data určena (našeptávač slov, našeptávač produktů, kombinovaný našeptávač). Záklaldní struktura XML stejná pro všechny druhy našeptávačů je:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<data xmlns="http://www.dataapps.cz/ns/ftss/1.0">
 <item>...</item>
 <item>...</item>
 ...
</data>

Položky (tagy) <item> obsahují několik dalších hodnot (podtagů) s daty pro našeptávač. Každá položka <item> musí obsahovat hodnoty <id> (unikátní id produktu) a <title> (název produktu ve tvaru "Značka Název produktu"), které jsou povinné pro všechny druhy našeptávačů (našeptávač slov, karet produktů s obrázky i kombinovaný našeptávač).

Pro našeptávač karet produktů a kombinovaný našeptávač jsou povinné také hodnoty <url> a <img> využívané k načítání obrázků produktů do našeptávače a pro přesměrování uživatele na cílovou stránku zvoleného produktu.

Hodnoty v tagu <keywords> jsou doporučené pro všechny druhy našeptávačů (zásadně rozšiřují počet našeptávaných slovních kombinací).

Ostatní hodnoty jsou volitelné a dále rozšiřují nebo nastavují chování našeptávače. Hodnoty <similar><priority> jsou dostupné pouze pro některé balíčky služeb (více informací naleznete v aktuální nabídce služeb našeptávačů).

<item>
 <id>123</id>
 <code>1234567890</code>
 <type>product</type>
 <title>Značka Název produktu</title>
 <keywords>klíčové slovo, další slova, ...</keywords>
 <brand>Značka</brand>
 <similar>podobné slovo, další podobná slova, ...</similar>
 <url>https//www.data-apps.cz/stranka-produktu.html</url>
 <img>https//www.data-apps.cz/obrazek-produktu.jpg</img>
 <price>123.45</price>
 <priority>1.0</priority>
 <flag>sale</flag>
</item>

Našeptávač slov (textový)

Pokud chcete našeptávač provozovat výhradně ve slovním (textovém) módu, pro jeho naplnění a aktualizace bude plně dostačující, aby každá položka <item> obsahovala hodnoty z následující tabulky.

Tabulka hodnot pro slovní našeptávač
Název taguDatový typMaximální hodnotaVýchozí hodnota
idinteger autoincrement
titletext100 znaků 
keywordstext255 znaků 

Našeptávač karet (produktů) a kombinovaný našeptávač

Pro provoz našeptávače karet s obrázky produktů nebo kombinovaného našeptávače je třeba vyplnit mimo základní hodnoty také <url> a <img>. Doporučujeme však vyplnit i <keywords>, které zajistí našeptání produktů s obrázky i na výrazy, které nejsou uvedeny v samotném názku produktu.

Tabulka hodnot pro našeptávač karet (produktů) a kombinovaný našeptávač
Název taguDatový typMaximální hodnotaVýchozíHodnoty
idunique integer(64 bit)autoincrement
codetext50 znaků 
typetext10 znakůproduct, article, text
titletext100 znaků 
keywordstext255 znaků 
brandtext70 znaků 
similartext255 znaků 
urltext255 znaků 
imgtext255 znaků 
pricefloat(64 bit)0.0
priorityfloat(64 bit)0.0
flagtext10 znaků new, tip, best, bonus, action, discount, sale, gift

Příklad XML dat pro kombinovaný našeptávač slov a produktů

Uvedený příklad pouze ilustruje strukturovaná XML data pro našeptávač, která jsou podobná například běžnému XML feedu na zbožové servery. Každá položka <item> odpovídá unikátnímu produktu ve zbožovém XML feedu s několika drobnými rozdíly a informacemi.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<data xmlns="http://www.dataapps.cz/ns/ftss/1.0">
 <item>
  <id>123</id>
  <code>123123123</code>
  <type>product</type>
  <title>Značka Název 1. produktu</title>
  <keywords>klíčové slovo, další slova, ...</keywords>
  <brand>Značka</brand>
  <similar>podobné slovo, další podobná slova, ...</similar>
  <url>https//www.data-apps.cz/stranka-produktu-1.html</url>
  <img>https//www.data-apps.cz/obrazek-produktu-1.jpg</img>
  <price>123.50</price>
  <priority>1.1</priority>
  <flag></flag>
 </item>
 <item>
  <id>234</id>
  <code>456456456</code>
  <type>product</type>
  <title>Značka Název 2. produktu</title>
  <keywords>klíčové slovo, další slova, ...</keywords>
  <brand>Značka</brand>
  <similar>podobné slovo, další podobná slova, ...</similar>
  <url>https//www.data-apps.cz/stranka-produktu-2.html</url>
  <img>https//www.data-apps.cz/obrazek-produktu-2.jpg</img>
  <price>234.50</price>
  <priority>1.1</priority>
  <flag>best</flag>
 </item>
 <item>
  <id>345</id>
  <code>789789789</code>
  <type>product</type>
  <title>Značka Název 3. produktu</title>
  <keywords>klíčové slovo, další slova, ...</keywords>
  <brand>Značka</brand>
  <similar>podobné slovo, další podobná slova, ...</similar>
  <url>https//www.data-apps.cz/stranka-produktu-3.html</url>
  <img>https//www.data-apps.cz/obrazek-produktu-3.jpg</img>
  <price>345.50</price>
  <priority>1.0</priority>
  <flag>sale</flag>
 </item>
 .
 .
 .
</data>

Jednoduchý export XML dat pro našeptávač v PHP a SQL

Pokud váš eshop, magazín či web neumožňují export XML dat, můžete využít připravenou PHP knihovnu, kterou váš programátor jenoduše nasadí na server bez složitého programování. Více informací pro vašeho programotátora naleznete na stánce vlastní export XML dat pro našeptávač v PHP.

Nemáte možnost exportovat data v potřebném XML formátu?

Nic se neděje. Určitě máte jako internetový obchod například export produktů do XML feedů pro zbožové servery Zboží.cz nebo Google Merchant Center, které je také možné využít jako zdroje dat pro našeptávače. Mnoho informací je pro zbožové servery a naseptávače totožných.

Stejně tak pokud disponujete pouze CSV exportem z Vašeho eshop systému, i v tomto formátu je možné data importovat. Více informací o možnostech importu různých formátů a struktur dat do našeptávačů Vám poskytne naše obchodní nebo technické oddělení.