Online aplikace a služby pro automatizované zpracování dat

Uživatel

Našeptávač slov a produktů pro eshop, web i magazín

Našeptávač (anglicky suggestions nebo autocomplete) uživatelům zjednodušuje vyhledávání produktů v eshopu, článků v magazínu, firemním blogu, online katalogu nebo jiných aplikacích a výrazně usnadňuje cestu k cíli, který hledají. Více informací o našeptávači se také můžete dozvědět na Wikipedii.

40%
Našeptávač využívá při vyhledávání až 40% uživatelů
-60%
Uživatelům ušetří až 60% času při jejich hledání
+40%
Prodlužuje o více než 40% hledané výrazy a zpřesňuje hledání
30%
Až 30% vyhledávání bez našeptávače končí neúspěchem
7%
Zákazníci využívající našeptávač vytvoří až o 7% více objednávek

Nenechte zákazníky Vašeho eshopu odejít bez nákupu

Snadná ovladatelnost webu, eshopu, nebo online aplikace zásadně ovlivňuje chování, využívaný čas a splněné cíle uživatelů. Jednou z častých překážek bývá obtížné a pomalé vyhledávání, kdy návštěvník raději zkusí najít požadovaný obsah či produkt přes vyhledávač, odkud je mnohdy odveden na konkurenční eshop, nebo jiný web.

Ukázka kombinovaného našeptávače eshopu s kosmetikou

Rychlý fulltextový našeptávač slov a produktů snižuje překážky při vyhledávání (vyplňování formulářů) a zvyšuje tak přívětivost eshopu nebo firemního webu pro uživatele i zákazníky.

Jaké jsou přínosy našeptávání?

 • usnadňuje uživatelům vyhledávání na webu a šetří čas při psaní hledaných výrazů
 • snižuje počet opakovaných neúspěšných hledání neexistujících výrazů a produktů
 • snižuje množství překlepů a gramatických chyb při zadávání hledaného dotazu
 • navrhuje slovní spojení, pro která existuje alespoň jeden výsledek ve vyhledávání
 • zobrazuje uživatelům přirozenou cestou související slovní spojení a produkty
 • prodlužuje průměrnou délku hledaných slovních výrazů a tím zpřesňuje vyhledávání

Našeptávejte informace co nejdříve. Vyhledávání je často druhý krok uživatele po zobrazení stránky, na které nenalezl požadované informace.

 • Data APPs našeptává již od začátku psaní hledaného výrazu (na nic nemusíte čekat)
 • při psaní hledaného výrazu uživatelem reaguje až na 10 úhozů prstů za sekundu
 • varianta slovního (pouze text), produktového (obrázek s textem), či kombinovaného provozu
 • variabilní nastavení s možností prioritizace slovních výrazů (upřednostnění značek a pod.)
 • více našeptávačů pro různá témata a vyhledávání (magazín, eshop, blog)

Tři varianty našeptávačů

Data APPs našeptávač je možné provozovat ve třech módech (variantách), které se liší nejen způsobem zpracování dat, ale i zobrazováním našeptávaných informací uživatelům a chováním samotného našeptávače v prohlížeči.

Ukázka našeptávače eshopu s dárky a hračkami

Fulltextový našeptávač klíčových slov a slovních kombinací

Našeptávání klíčových slov a slovních kombinací je asi nejznámější a pro uživatele nejpřirozenější varianta našeptávání využívaná již dlouhá léta především velkými vyhledávači. Slovní fulltextový našeptávač je vhodný pro online projekty vyhledávající v převážně textovém obsahu jako jsou magazíny, poradny, či běžné formulářové aplikace, ve kterých lze predikovat zadávané informace.

Našeptávač produktů s obrázky

Našeptávání produktů s obrázky je obdobou fulltextového slovního našeptávače využívanou především na eshopech, kde zjednodušuje cestu uživatelů k produktům. Zobrazuje název produktu s náhledovým obrázkem usnadňujícím orientaci, po kliknutí přesměruje uživatele přímo na stránku zvoleného produktu bez nutnosti hledat produkt mezi všemy výsledky vyhledávání.

Kombinovaný našeptávač slov a produktů

Výhody fulltextového slovního a produktového našeptávání spojuje kombinovaný našeptávač slov a produktů. Uživatelům našeptává nejdříve klíčová slova a slovní kombinace, následně při delších hledaných výrazech nabízí konkrétní produkty s obrázky.

Kombinovaný způsob našeptávání je přirozený a přívětivý ke všem typům uživatelů, ať už využívají raději fulltextové slovní, nebo naopak produktové našeptávání s obrázky.

Statistiky vyhledávání a využití našeptávače

Ke každému našeptávači jsou k dispozici statistiky, které umožňují sledování našeptávačů podle způsobu využití (uživatel využil přesný našeptaný výraz, kartu produktu s obrázkem, či našeptaný výraz, který po zvolení dále upravil).

Ukázka statistiky využití našeptávače

Analytická data z našeptávačů pro marketing a obchod

Součástí analytické části našeptávačů jsou také podrobné interaktivní datové reporty hledaných výrazů, které lze využít především k optimalizaci textového obsahu eshopu nebo marketingu. Více informací o využití dat se můžete dozvědět na stránce využití dat z našeptávačů pro marketing, copywriting i obchod.

Našeptávací flexbox pro stránku nenazelených výsledků

Pokud využiteje i našeptávací flexbox pro stránku chybného vyhledávání, mohou být do statistik zahrnuty i hledané výrazy s nulovým počtem nalezených výsledků (užitečné k optimalizaci textového obsahu a popisků produktů pro zkvalitnění vyhledávání).

Ceník služeb fulltextových našeptávačů Data APPs

Fulltextové našeptávače Data APPs jsou poskytovány jako služba (SaaS), kterou je možné objednat a využívat v několika variantách odlišných především rozsahem funkcí, množstvím dat a využitým výkonem. Více informací o variantách a cenách služeb naleznete v ceníku služeb fulltextových našeptávačů Data APPs.