Online aplikace a služby pro e-commerce

Uživatel

Našeptávač slov a produktů pro eshop, web i magazín

Našeptávač (anglicky suggestions nebo autocomplete) uživatelům zjednodušuje vyhledávání produktů v eshopu, článků v magazínu, firemním blogu, online katalogu nebo jiných aplikacích a výrazně usnadňuje cestu k cíli, který hledají. Více informací o našeptávači se také můžete dozvědět na Wikipedii.

50%
Našeptávač využívá při vyhledávání až 50% uživatelů
-60%
Uživatelům ušetří až 60% času při jejich hledání
+40%
Prodlužuje o více než 40% hledané výrazy a zpřesňuje hledání
35%
Až 35% vyhledávání bez našeptávače končí neúspěchem
7%
Zákazníci využívající našeptávač vytvoří až o 7% více objednávek

Nenechte zákazníky Vašeho eshopu odejít bez nákupu

Snadná ovladatelnost webu, eshopu, nebo online aplikace zásadně ovlivňuje chování, využívaný čas a splněné cíle uživatelů. Jednou z častých překážek bývá obtížné a pomalé vyhledávání, kdy návštěvník raději zkusí najít požadovaný obsah či produkt přes vyhledávač, odkud je mnohdy odveden na konkurenční eshop, nebo jiný web.

Ukázka našeptávače produktů eshopu

Rychlý fulltextový našeptávač slov a produktů snižuje překážky při vyhledávání (vyplňování formulářů) a zvyšuje tak přívětivost eshopu nebo firemního webu pro uživatele i zákazníky.

Jaké jsou hlavní přínosy našeptávání?

  • výrazně zvyšuje úspěšnost vyhledávání v internetovém obchodě i na webu
  • snižuje počet opakovaných neúspěšných hledání neexistujících výrazů a produktů
  • usnadňuje vyhledávání a snižuje míru opuštění webu uživateli
  • snižuje množství překlepů a gramatických chyb při zadávání hledaného dotazu
  • přirozenou cestou nabízí uživatelům související produkty a slovní spojení

Našeptávejte informace co nejdříve. Vyhledávání je často druhý krok uživatele po zobrazení stránky, na které nenalezl požadované informace.

  • Data APPs našeptává již od začátku psaní hledaného výrazu (na nic nemusíte čekat)
  • při psaní hledaného výrazu uživatelem reaguje až na 10 úhozů prstů za sekundu
  • našeptávače využívají strojové učení pro maximální efektivitu a relevanci našeptávání
  • prodlužuje průměrnou délku hledaných slovních výrazů a tím zpřesňuje vyhledávání
  • možnost prioritizace slovních výrazů (upřednostnění produktů, značek a pod.)

Tři varianty našeptávačů

Data APPs našeptávač je možné provozovat ve třech módech (variantách), které se liší nejen způsobem zpracování dat, ale i zobrazováním našeptávaných informací uživatelům a chováním samotného našeptávače v prohlížeči.

Ukázka - našeptávač vyhledávání pro eshopu

Fulltextový našeptávač klíčových slov a slovních kombinací

Našeptávání klíčových slov a slovních kombinací je asi nejznámější a pro uživatele nejpřirozenější varianta našeptávání využívaná již dlouhá léta především velkými vyhledávači. Slovní fulltextový našeptávač je vhodný pro online projekty vyhledávající v převážně textovém obsahu jako jsou magazíny, poradny, či běžné formulářové aplikace, ve kterých lze predikovat zadávané informace.

Našeptávač produktů s obrázky

Našeptávání produktů s obrázky je obdobou fulltextového slovního našeptávače využívanou především na eshopech, kde zjednodušuje cestu uživatelů k produktům. Zobrazuje název produktu s náhledovým obrázkem usnadňujícím orientaci, po kliknutí přesměruje uživatele přímo na stránku zvoleného produktu bez nutnosti hledat produkt mezi všemy výsledky vyhledávání.

Kombinovaný našeptávač slov a produktů

Výhody fulltextového slovního a produktového našeptávání spojuje kombinovaný našeptávač slov a produktů. Uživatelům našeptává nejdříve klíčová slova a slovní kombinace, následně při delších hledaných výrazech nabízí konkrétní produkty s obrázky.

Kombinovaný způsob našeptávání je přirozený a přívětivý ke všem typům uživatelů, ať už využívají raději fulltextové slovní, nebo naopak produktové našeptávání s obrázky.

Statistiky vyhledávání a využití našeptávače

Ke každému našeptávači jsou k dispozici statistiky, které umožňují sledování našeptávačů podle způsobu využití (uživatel využil přesný našeptaný výraz, kartu produktu s obrázkem, či našeptaný výraz, který po zvolení dále upravil).

Ukázka statistiky využití našeptávače

Analytická data z našeptávačů pro marketing a obchod

Součástí analytické části našeptávačů jsou také podrobné interaktivní datové reporty hledaných výrazů, které lze využít především k optimalizaci textového obsahu eshopu nebo marketingu. Více informací o využití dat se můžete dozvědět na stránce využití dat z našeptávačů pro marketing, copywriting i obchod.

Našeptávací flexbox pro stránku nenazelených výsledků

Pokud využiteje i našeptávací flexbox pro stránku chybného vyhledávání, mohou být do statistik zahrnuty i hledané výrazy s nulovým počtem nalezených výsledků (užitečné k optimalizaci textového obsahu a popisků produktů pro zkvalitnění vyhledávání).

Ceník služeb fulltextových našeptávačů Data APPs

Fulltextové našeptávače Data APPs jsou poskytovány jako služba (SaaS), kterou je možné objednat a využívat v několika variantách odlišných především rozsahem funkcí, množstvím dat a využitým výkonem. Více informací o variantách a cenách služeb naleznete v ceníku služeb fulltextových našeptávačů Data APPs.