Online aplikace a služby pro e-commerce

Uživatel

Data APPs služby pro automatizované zpracování online dat

Aplikace a služby Data APPs jsou zaměřeny na automatizaci datových procesů, zpracování, analýzu a distribuci strojově čitelných dat v B2B online prostředí. Pomocí Data APPs je možné automatizovat práci s online daty a zefektivnit tak firemní procesy, při kterých jsou data využívána.

Data APPs umí automaticky importovat data od dodavatelů do úložiště, provádět jejich úpravy a oznámí Vám výsledek na email, nebo zavolá URL Vašeho systému, který data dále zpracuje.

Pro koho jsou služby Data APPs užitečné?

Služby Data APPs jsou užitečné především pro počítačově zdatnější obchodníky či správce eshopů, kteří mají omezené možnosti pro integraci a zpracování dat z online prostředí.

V praxi se může jednat například o omezení daná neexistujícími funkcemi a nástroji eshopu pro importy dat z více zdrojů, nedostatečnými výpočetními prostředky pro časté zpracování velkého množství dat, nebo jiná omezení komunikace a výměny dat mezi eshopy a obchodními systémy.

Jaké jsou základní služby Data APPs?

Datový můstek pro online systémy, aplikace a eshopy

 • automatická synchronizace dat eshopů a online prodejních systémů
 • zpracování dat ve standardně používaných formátech XML, JSON, CSV
 • porovnávání dat a generování rozdílů pro snížení množství zpracovávaných dat
 • možnost plánovaného periodického i ručního spouštění procesů datového můstku
 • transformace, konverze a technická validace dat, datových formátů a struktur

Datové úložiště a správa dat

 • automatický import dat z online zdrojů do datového úložiště
 • přístup dalších systémů k Vámi vybraným datům v úložišti přes API (URL)
 • oznámení o změnách dat v úložišti na email nebo zpětným voláním Vaší URL
 • možnost ručního stažení dat z úložiště ve formátech XML, JSON, CSV, XLS
 • data v úložišti lze využít jako zdroje pro další navazující procesy a analýzy
 • snadný import dat z úložiště do oblíbeného Microsoft Excelu i Calcu (Open Office)

Automatizace datových procesů a analýz

 • vytváření jednoduchých datových procesů pomocí přehledných průvodců
 • snadné plánování spouštění procesů a analýz v požadovaných intervalech
 • spouštění datových procesů na základě změny dat a událostí systému
 • možnost ručního spuštění datových procesů kdykoliv mimo určený plán
 • výstupní data procesů lze zpřístupnit přes API dalším aplikacím a systémům

Podrobnější seznam a více informací o dostupných i připravovaných datových procesech a analýzách najdete na stránce aktuálně dostupných datových procesů a analýz.

Data APPs je software poskytovaný jako služba (SaaS)

Data APPs je serverový software, který je poskytován jako služba uživatelům (tzv. SaaS). Tuto službu je možné využívat nejen dalším software určeným pro zpracování dat, ale i prostřednictvím uživatelského rozhraní.

Uživatelské rozhraní pro ovládání procesů a správu dat

Uživatelské rozhraní Data APPs umožňuje snadnou správu dat v úložišti včetně vytváření a následného ovládání datových procesů a analýz. Správu procesů a práci s daty pomocí uživatelského rozhraní Data APPs Vám mohou přiblížit krátká videa.

Chcete se o Data APPs dozvědět více?

Nenašli jste zde potřebné informace a nejste si prozatím zcela jisti, zda mohou služby Data APPs pomoci i Vám? Rádi poskytneme více informací a zodpovíme Vaše dotazy, napište nám bez váhání na: podpora (zavináč) data-apps (tečka) cz.