Online aplikace a služby pro e-commerce

Uživatel

Základní datové procesy a analýzy Data APPs

Datový proces Data APPs je souhrn několika úkolů, které jsou postupně prováděny s daty (například načtení dat z URL, uložení do lokálního úložiště, oznámení o nových datech uživateli). Jako analogii si lze představit proces v reálném světě kdy koupíte zmrzlinu, donesete ji domů a přivoláte děti.

Data APPs aktuálně poskytuje několik základních datových procesů a analýz, které je možné svépomocí vytvořit, nastavit, naplánovat spouštění a ovládat přes uživatelské rozhraní.

Procesy plně nastavitelné v uživatelském rozhraní

  • importy dat z URL adres a automatická konverze mezi datovými formáty XML, JSON a CSV (případně konverze do XLS při ručním zpracování dat) včetně možností pro plánování automatického spouštění importních procesů
  • porovnávání změn dat (například ceníků) a generování rozdílového souboru (sledování změn dle vlastní volby - nové, upravené, odstraněné, nezměněné položky, nebo jejich kombinace) včetně archivace změn (ukládání všech rozdílů do archivního souboru)
  • notifikační procesy pro oznámení změn dat v úložišti odesláním informačního emailu, nebo voláním URL adresy Vašeho online systému, který může data dále zpracovat (například importovat produkty do databáze eshopu, aktualizovat nákupní ceny, atp.)
  • základní slovní analýza importovaných dat (vytváří agregovaná data se základy slov, počty výskytů a variantami slov obšažených v datech - užitečné pro kontrolu XML feedů - jedná se spíše o drobnou ukázku analýzy)

Spolu s technickou podporou Data APPs lze nastavit více

U některých datových procesů je prozatím potřeba součinnost technické podpory při jejich prvotním nastavení. Následná správa, plánování spouštění, nebo vytváření nových přednastavených procesů je pak možné plně realizovat v uživatelském rozhraní.

  • transformace dat různých struktur do jednotné datové struktury přijatelné pro Váš eshop či obchodní systém (prozatím vyžaduje součinnost technické podpory pro vytvoření nebo nasazení potřebných datových transformací)
  • slučování dat stejných struktur do jednoho výstupního datového souboru (například sloučení více ceníků do jednoho výsledného ceníku je prozatím možné pouze za pomoci technické podpory, která vytvoří požadovaný proces pro slučování dat)
  • nadstandardní datové procesy pro zpracování dat z více zdrojů v krátkých časových intervalech s možností vzdáleného spouštění datových procesů přímo z Vašeho eshopu nebo online obchodního software.

Většinu datových procesů a analýz je možné spouštět nejen samostatně, ale i návazně za sebou (po dokončení každého procesu jsou spuštěny další požadované navazující procesy).

Jednoduchým příkladem je proces importu velkoobchodního ceníku, který při změně importovaných dat vyvolá návazný proces pro porovnání nových dat a vygenerování rozdílového souboru obsahujícího pouze nové, upravené, nebo odstraněné položky ceníku.

Zdá se Vám to složité a neuchopitelné?

Ano, zní to vše velice technicky a složitě až do okamžiku, kdy zjistítě, jak jednoduché ve skutečnosti je vytváření a ovládání procesů v uživatelském rozhraní Data APPs. Zabere pár minut, ale dokáže ušetřit hodiny práce.

A co mohu dělat dále s výstupními daty?

Výstupní data procesů je snadné například importovat do dalších online systémů, databází, nebo pro ruční práci automaticky načítat do oblíbeného Excelu z kancelářského balíku Microsoft Office, případně jeho opensourcové alternativy Calcu z balíku Open Office. Následující způsoby zpracování (ať už automatizovaného, nebo ručního) jsou tedy plně na Vaší volbě.

Přejít na úvodní stránku Data APPs