Online aplikace a služby pro e-commerce

Uživatel

Uživatelské rozhraní SaaS Data APPs

Uživatelské rozhraní pro ovládání služeb Data APPs Vám mohou přiblížit krátká videa, která zachycují snadnou správu procesů a dat v úložišti.

První video představuje import produktového XML feedu určeného pro Zboží.cz a následné vytvoření základní analýzy slov, kterou je možné využít například pro hromadnou kontrolu chyb či výskytů nevhodných slov v popiscích a názvech produktů odesílaných na zbožové servery. Jedná se spíše o malou ukázku jednoduché analýzy dat pro lepší představu ovládání služeb Data APPs.

Druhé video ukazuje vytvoření jednoduchého procesu pro porovnávání změn importovaných dat. Výstupem tohoto procesu je soubor obsahující nová, upravená, odstraněná či nezměněná data, nebo jejich kombinaci podle Vaší volby. Uvedeným způsobem je možné snížit zátěž internetového obchodu při importech rozsáhlých dat (importujete pouze rozdílová data).

Třetí video ukazuje import produktového XML feedu a jeho transformaci do jiné datové struktury včetně možností pro ruční i strojové stažení dat z úložište, nebo naplánování automatického spouštění importu a datové transformace. Tímto způsobem jsou realizovány například jednoduché datové můstky pro výměnu dat mezi různými systémy a internetovými obchody.

Responzivní uživatelské rozhraní použitelné v mobilním zařízení

Uživatelské rozhraní Data APPs je responzivní a všechny podstatné funkce či prvky pro ovládání služeb jsou použitelné i v mobilních zařízeních. Rozlišení běžných počítačů a notebooků pak umožňuje plné využití a zobrazení rozšířených informací uživatelského rozhraní.

Přejít na úvodní stránku Data APPs