Online aplikace a služby pro e-commerce

Uživatel

Adaptivní chování, strojové učení a predikce našeptávačů

K zajištění co nejrelevantnější predikce našeptávaných výrazů a produktů je využíváno strojové učení (zkratka ML z anglického Machine Learning), které vyhodnocuje historii chování uživatelů a zohledňuje ji spolu s mnoha dalšími faktory při našeptávání.

Našeptávač s postupem času a zvyšujícím se počtem hledání mění své výsledky tak, aby lépe reagoval na aktuální potřeby uživatelů a trendy v jejich chování.

Učení našeptávačů probíhá automaticky bez nutnosti zásahu člověka. Do určitých částí učení je však možné přímo zasahovat a ovlivňovat tak chování našeptávačů.

Adaptivní chování (strojové učení) je dostupné pouze pro některé varianty služeb našeptávačů Data APPs. Více informací naleznete v ceníku služeb našeptávačů Data APPs.